آگهی مناقصه عمومی انجام جدول کشی معابر

شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز در نظر دارد به منظور آماده سازی شهرک باغ ویلایی به مساحت حدوداً ۱۶ هکتار واقع در شهرستان جلفا ، عملیات مربوط به اجرای جداول معابر شامل جدول گذاری و کانیو ( مطابق نقشه ها و مشخصات فنی اسناد مناقصه ) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید . 

*  محل اجرای پروژه : استان آذربایجان شرقی ، شرستان جلفا ، منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس
*  مهلت دریافت اسناد ار تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
*  جهت دریافت اسناد مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال (صد هزار تومان) بابت خرید به حساب IR070160000000000492924511 نزد بانک کشاورزی شعبه مروست واریز نموده و با در دست داشتن فیش واریزی به دفتر شرکت کشت و صنعت شاهدان در تهران و یا دفتر مهندسین مشاور سارای سازه در تبریز مراجعه نمایید.